fbpx

Ringkasan perubahan Pengiraan PCB bagi tahun 2016

Terdapat beberapa perubahan terhadap pengiraan PCB yang ditetapkan oleh LHDN bagi tahun 2016. Berikut merupakan ringkasan perubahan yang mempengaruhi naik taraf perisian penggajian Malaysia 2015 ke 2016.

2015

2016

Kadar cukai pendapatan maksimum 25%Kadar cukai maksimum meningkat kepada 26% dan 28%. Kadar 28% untuk individu yang mempunyai pendapatan melebihi 1 juta
Kadar cukai pendapatan bagi pemastautin ialah 25%Kadar cukai pendapatan bagi pemastautin meningkat ke 28%
Potongan bagi pasangan yang tidak mempunyai pendapatan atau membayar nafkah kepada bekas isterinya = RM3,000Potongan bagi pasangan yang tidak mempunyai pendapatan atau membayar nafkah kepada bekas isterinya = RM4,000
Potongan sebanyak RM1,000 bagi setiap anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun.Potongan bagi setiap kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dinaikkan dua kali ganda kepada RM2,000.
Potongan untuk anak-anak yang belajar di peringkat pengajian tinggi = RM6,000Potongan untuk kanak-kanak yang belajar di peringkat pengajian tinggi meningkat kepada RM8,000
Potongan bagi kanak-kanak kurang upaya yang diterima untuk melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan seterusnya di institusi pendidikan tinggi adalah sebanyak RM12,000Potongan bagi kanak-kanak kurang upaya yang diterima untuk melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan seterusnya di institusi pendidikan tinggi meningkat kepada RM14,000.
Potongan ke atas yuran untuk pendidikan tinggi = RM5,000Potongan ke atas yuran untuk pendidikan tinggi dinaikkan kepada RM7,000
Tiada Potongan SOCSORM250 setiap tahun disumbangan kepada SOCSO.
Tiada Potongan untuk Penjagaan Ibu BapaPotongan peribadi baru sebanyak RM1,500 bagi penjagaan ibu bapa dengan syarat tiada tuntutan untuk perbelanjaan rawatan perubatan dan penjagaan ibu bapa
.
Bagi tunggakan bayaran yang berkaitan dengan tahun sebelumnya (selain daripada tahun semasa), majikan perlu mengemukakan jumlah PCB dengan menggunakan format fail teks CP39A.
Mulai 2016, pendapatan kasar daripada penghutang pekerja yang berkenaan dengan apa-apa
tempoh tertentu hendaklah dikenakan cukai dalam tahun ia diterima.
Fail teks CP39A adalah tidak relevan.

Calculator_and_Report-800a

 

Leave a Comment