Dokumentasi Borang EA 2014/2015 – Cetak dan Penyuntingan

Borang EA 2014/2015

 

Majikan bertanggungjawab di bawah Akta Cukai Pendapatan untuk membuat potongan bulanan & pembayaran PCB serta memfailkan Borang E dan pengeluaran Borang EA kepada pekerja mereka.

Majikan dikehendaki menyediakan Borang C.P.8A (EA) dan C.P.8C (EC) dan diserah kepada pekerja pada atau sebelum hari terakhir Februari setiap tahun bagi membolehkan mereka melengkapkan dan mengembalikan Borang Nyata masing-masing dalam tempoh yang ditetapkan mengikut peruntukan subseksyen 83(1A) Akta Cukai Pendapatan 1967(Akta).

Majikan juga dikehendaki mengemukakan Borang Nyata Majikan (Borang E) tidak lewat daripada 31 Mac setiap tahun mengikut peruntukan subseksyen 83(1) Akta.

From : http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=50&bt_skum=1&bt_posi=1&bt_unit=1&bt_sequ=6

 

Borang EA boleh didapati dalam kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Salinan boleh didapati di pautan berikut. Ia juga dikenali sebagai Borang C.P. 8A (EA) – Pin.2010.

Versi Bahasa Inggeris :  http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/EA_Pin2010_2.pdf

Versi Bahasa Melayu  : http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/EA_Pin2010_1.pdf

Kepada sesiapa yang menggunakan Microsoft Excel, borang EA dalam versi Fail boleh didapati di sini :  http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/EA_Pin2010_1.xls

 

Demi manfaat pengguna kami, kami telah meletakkan bersama-sama senarai dokumen yang berkaitan dengan pengiraan Borang EA dan Cukai Pendapatan. Berikut adalah pautan untuk dokumen dan nota dalam mengisi Borang EA dan perkara-perkara yang berkaitan Cukai Pendapatan. Dokumen-dokumen ini boleh didapati dan dimuat turun dari laman web LHDN.

Catatan keterangan dan panduan mengisi borang EAwww.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ExplanatoryNotes_E2010_2.pdf

 

 

Ketetapan Umum di Perkuisit Penggajian

Ketetapan umum boleh dilihat dan dimuat turun dari pautan berikut

  1. Ketetapan Umum No. 1/2006 : Perkuisit Daripada Penggajian : http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/KU1_2006.pdf
  1. Tambahan Pertama : http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/KU1_2006_Tam1.pdf
  2. Tambahan Kedua : http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/KU1_2006_Tam2.pdf
  3. Tambahan Ketiga : http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/KU1_2006_Tam3.pdf

 

 

Ketetapan Umum untuk MANFAAT BERUPA BARANGAN

Pautan muat turun KETETAPAN UMUM NO. 3/2013 : www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/KU3_2013.pdf

 

Ketetapan Umum untuk MANFAAT TEMPAT KEDIAMAN

Pautan muat turun KETETAPAN UMUM NO. 3/2005 : http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/KU3_2005.pdf

Tambahan 2009 : http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/KU3_2005_Tam1.pdf

 

Mencetak Borang EA dalam ActPay

Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil sebelum mencetak Borang EA.

Maklumat syarikat mesti dikemas kini di bawah asal. Ini termasuk Pendapatan Syarikat Tam No. dan Cawangan Cukai Pendapatan.

Maklumat peribadi seperti Cukai Pendapatan boleh diedit di bawah Maklumat Peribadi.

Pastikan anda telah mengemaskini Nilai Tahun ke Tarikh (YTD). Setelah selesai melakukannya, Klik pada “Kemas Kini Borang EA”.

eaform1

 

Ini akan mengemas kini nilai untuk Borang EA. Maklumat ini boleh terus disunting. Pergi ke EA1 untuk menyunting lain-lain Butiran Peribadi Pekerja.

eaform2

 

Nota: Butang “Kemas kini EA”, import nilai-nilai dari YTD.

Mencetak Borang EA

Klik pada “Borang EA” untuk mencetak

eaform3

 

kbadmin has written 27 articles