4 articles Reports

Dokumentasi Borang EA 2014/2015 – Cetak dan Penyuntingan

Borang EA 2014/2015   Majikan bertanggungjawab di bawah Akta Cukai Pendapatan untuk membuat potongan bulanan & pembayaran PCB serta memfailkan Borang E dan pengeluaran Borang EA kepada pekerja mereka. Majikan dikehendaki menyediakan Borang C.P.8A (EA) dan C.P.8C (EC) dan diserah kepada pekerja pada atau sebelum hari terakhir Februari setiap tahun bagi membolehkan mereka melengkapkan dan mengembalikan Borang Nyata masing-masing dalam tempoh…